ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΑΤΟΥΣΑ ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ -ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 090-028-150